Une Histoire européenne

Avec Boris Pahor, Aleksandar Gatalica, Zygmunt Miloszewski et Ersi Sotiropoulos


Avec Boris Pahor, Aleksandar Gatalica, Zygmunt Miloszewski et Ersi Sotiropoulos, une rencontre animée par Yann Nicol